Česky  |  English
Hotel VSACAN Vsetín Hotel VSACAN Vsetín - recepce Hotel VSACAN Vsetín - bar Hotel VSACAN Vsetín - NOVÝ apartmán

Vsetínsko

Tento region byl osídlen pastevci ovcí (Valachy) ve 13. a 14. století a podle nich i nazván. Spojením kultury horských pastevců a zemědělců, kteří se usadili v údolích, vznikla velmi osobitá kultura, která je dnes zachována v působivé lidové architektuře a silné folklórní tradici.

Klimatické podmínky Valašska s průměrnou roční teplotou 9°C poskytují slunná a teplá léta, dlouhé podzimy a vlivem hojných srážek zimy bohaté na sníh, zejména ve vyšších horských polohách.

Již v roce 1973 byly Beskydy vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí, která je rozlohou 1166 km2 největší v České republice.

Z historie Vsetína

První historické zprávy, které přinášejí o Vsetínsku listiny z let 1297 - 1308, se vztahují k samému začátku osídlování tohoto území. Zatímco ještě roku 1297 se hovoří o Vsetínsku jen jako o území při řece Bečvě, listina z roku 1308 již toto území jasně popisuje. Je v ní uvedeno městečko nazývané Setteinz s kostelem a mlýnem, hrad Freundsberg a hovoří se také o další kolonizaci v údolí kolem potoka Rokytnice.

Památky:

Znak města Vsetína
  • Zámek
  • Římsko-katolický kostel Nanebevzetí P. Marie
  • Maštaliska - tzv. bývalý Panský dům z roku 1710
  • Barokní kamenná socha Neposkvrněného početí P. Marie na Horním náměstí
  • Evangelický kostel Dolního sboru
  • Evangelický kostel Horního sboru
  • Kamenný kříž z r. 1775 na Dolním náměstí

Zámek Vsetín

Zámek je dominantou a nejstarší historickou budovou Vsetína. Renesanční zámek s vnitřním dvorem, vroubeným arkádami, byl postaven v prvním desetiletí 17. stol. (první zmínka je z roku 1610) tehdejšími majiteli panství Lukrécií Nekšovou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna. Stojí na základech středověké tvrze z první poloviny 15. stol. na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. V roce 1708 zámek vyhořel a zbyly z něj holé zdi. Pozdějšími majiteli - uherskou šlechtou z rodu Illésházy - byla zámecká budova v průběhu 18. stol. několikrát přestavována a upravována. Dnešní klasicistní podobu získal vsetínský zámek v letech 1833-34 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. Požár zámku v roce 1915 zničil celou střechu i s věží. Tehdejší majitelé zámku - Thonetové - nechali roku 1924 zámek opravit do původní podoby před požárem. Posledními soukromými vlastníky zámku od roku 1938 byli Marie Baťová se synem Tomášem. V únoru 1949 byl zámek převzat do národní správy. V padesátých letech, díky nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku, došlo ke značnému poškození zámeckých interiérů. Proto se v letech 1963-74 muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy. Zámek byl veřejnosti opět zpřístupněn 9.5.1975 a je dnes jedním z významných kulturních a společenských center města a celé oblasti Vsetínska.

 

Zámek Vsetín - expozice:

  • expozice - „Pod jménem Valachů“
  • expozice - „Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích“
  • expozice - „Umění a umělecká řemesla“expozice „Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích“
 

Vsetínské muzeum bylo založeno jako "Vsacké okresní museum na Vsetíně" dne 14.2.1924. U jeho zrodu stáli tehdejší veřejní činitelé v čele s lékařem MUDr. Františkem Sovou. Základem pro sbírky nově založeného muzea se staly historické a národopisné sbírky manželů Bibiany a Františka Sovových, veřejnosti byly zpřístupněny roku 1925. Muzejní expozice byly v průběhu let umístěny v různých budovách, až se roku 1964 stal sídlem muzea vsetínský zámek.

Hvězdárna Vsetín

Hvězdárna se nachází na severním okraji Vsetína, jen několik set metrů od Vsetínského zámku.

Beskydy

Nejpamátnější horou Beskyd je Radhošť (1129 m n.m.), k němuž se váží kultovní tradice starých Slovanů, kteří zde uctívali pohanské bohy. Oblast Radhoště spolu s horským sedlem Pustevny (1018 m n.m.) je vyhledávána pro své jedinečné přírodní krásy a rekreační možnosti v létě i v zimě. Pokrývá ji hustá síť značených turistických tras jak pro letní turistiku, tak pro zimní turistiku na běžkách. V zimě je zde k dispozici několik lyžařských vleků a sjezdovek.

Výškou dominuje Lysá hora (1324 m n.m.), malebností krajiny vyniká vrch Soláň (861 m n.m.). Horské hřebeny poskytují možnost jedinečných výhledů na vrchy a údolí, hory a ráztoky, jalovcové stráně, březové hájíčky a samoty ztracené v lesích. Za jasného počasí lze dohlédnout až k slovenským pohořím Malé Fatry.


VSACAN MANAGEMENT s.r.o., Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku